masterClasses Toezicht in de Zorg

De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. De belangen van de diverse stakeholders, patiënten, medewerkers, artsen, bestuurders, overheid en zorgverzekeraars gaan niet altijd hand in hand. Het is een uitdaging om in deze dynamische omgeving professioneel toezicht te houden. Daarom hebben wij speciaal voor leden van de Raad van Toezicht van zorginstellingen dit programma ontwikkeld. In vier masterClasses en een afsluitende avond gaan zij mét en van elkaar leren onder begeleiding van ervaren docenten die hun sporen hebben verdiend in de zorg.

Programma
Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten (zie onder). Voor elk programmaonderdeel is er een docent met ruime praktijkervaring. Deelnemers nemen na iedere bijeenkomst een veelheid aan theorie, voorbeelden (cases) en netwerkcontacten mee naar huis.

Coöperatief bankieren
Dit programma biedt een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Brochure

masterClasses Toezicht in de Zorg

Voorbeeld programma onderdelen

  1. Krachtig kiezen vanuit perspectief van de toezichthouder
  2. Governance in de Zorg en Burgerparticipatie
  3. Samenwerken, een strategisch toezichtvraagstuk
  4. Leiderschap in de Zorg
  5. Afsluitende avond o.l.v. Michel van Schaik

De details

  • 5 bijeenkomsten
  • Looptijd is 5 maanden
  • Max aantal deelnemers is 22
  • Advies eigen bijdrage is € 625,-
  • Andere programma's