Rabobank Amerstreek inspireert ondernemers in de regio

Het was de eerste keer dat Rabobank Amerstreek een Rabo miniMaster Ondernemers faciliteerde voor haar relaties. En het is waarschijnlijk niet de laatste keer. De bank ontving na afloop veel enthousiaste reacties van de deelnemers. “Het was nuttig, bruikbaar en leuk!” antwoordt een van de deelnemers op de vraag waarom hij het programma zou aanbevelen.

Deelnemers gaven aan sinds de miniMaster anders in hun bedrijf te staan en zich meer bewust te zijn van de keuzes die zij maken. Zo vertelt een ondernemer:  “Ik ga niet meer de markt volgen maar zelf bepalen wat ik ga doen. Ik heb hier veel van geleerd.” Na afloop van de achtste en tevens laatste masterClass ontving elke deelnemer zijn of haar certificaat voor deelname tijdens een feestelijke uitreiking. Veel deelnemers gaven aan zó geïnspireerd te zijn door de miniMaster dat zij graag een vervolgprogramma aan gaan met elkaar.

Rabobank Amerstreek kan terugkijken op een geslaagd initiatief waarmee zij een substantiële maatschappelijke bijdrage heeft kunnen leveren. Wilt u ook ondernemers in uw regio inspireren met het aanbod van de Rabo Ondernemers Academie? Organiseer dan ook een Rabo miniMaster. Bel voor meer informatie met de Coöperatie Fabriek: 0294 – 271 967 of kijk op onze website