“Zorgprofessionals moeten ondernemerschap tonen”

Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg bij de Rabobank, is direct betrokken bij het programma masterClasses Toezicht in de Zorg en gaat tijdens de laatste masterclass in gesprek met de toezichthouders.

Michel: “Juist in een tijd van fundamentele transformatie is de rol van commissarissen of toezichthouders extreem belangrijk. Alleen op afstand toezicht houden volstaat niet meer. De transitie waar de zorg in zit vraagt een nauwe en actieve betrokkenheid, er moet boven op de bal gezeten worden. Het bestuur moet worden uitgedaagd om te komen tot een toekomstbestendige visie en strategie. Het is belangrijk dat die bewustwording op gang komt. De masterClasses Toezicht in de Zorg dragen hier zeker aan bij.”

Ook in de eerstelijns- en tweedelijnszorg wordt leiderschap gevraagd, aldus Michel: “De transformatie die in de eerstelijns- en tweedelijnszorg gaande is moet veel meer vanuit de zorginhoud. Er moet een toekomstgerichte visie op de zorg komen waarbij de burger/klant centraal staat. Zorgprofessionals moeten hier veel meer de lead in nemen en ondernemerschap tonen. De miniMaster programma´s helpen ze bij deze uitdaging.”

Meer informatie over onze zorgprogramma´s?

Bekijk de miniMaster Eerstelijnszorg

Bekijk hier de miniMaster Medisch Specialisten

Bekijk hier de masterClasses Toezicht in de Zorg